4 września 2023 r.

Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy w poniedziałek na godzinę 8:00.

Laboratoria Przyszłości

Nasi uczniowie uczyli się kodowania również w trakcie pobytu na świetlicy. Zajęcia z klockami Korbo odbywały się dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości. 

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół oraz przedszkola. Szczegóły w poniższym załączniku.

OGŁOSZENIE KONKURSY – DYREKTORZY

Rekrutacja do klasy I

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są̨: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym.
  2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przyjmowane są:

  1. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy 1;

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy należą miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;

  1. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przyjmowane są̨ w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie:  wniosku stanowiącego Załącznik 2- Wniosek o przyjęcie do klasy 1(spoza obwodu).

3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do Szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli (Załącznik 3 -Potwierdzenie woli) w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (pkt 4).

5. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I:

l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym 03 – 24 kwietnia 2023 r. 01 – 09 czerwca 2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły pod- stawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do 12 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 maja 2023 r. 22 czerwca 2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 19 – 23 maja 2023 r. 22 – 23 czerwca 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 maja 2023 r. 27 czerwca 2023 r.

6. Po zakończeniu przyjęć uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z innego obwodu.

7. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają̨ się̨ zebrania informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają̨ powiadomieni przez szkołę̨. Terminy spotkań będą̨ ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.


WNIOSKI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ są̨ do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej: www.spchwarstnica.pl

Załącznik 1 – Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Załącznik 2- Wniosek o przyjęcie do klasy 1(spoza obwodu)

Załącznik 3 -Potwierdzenie woli

Nabór do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Laboratoria Przyszłości

Na kole artystycznym uczniowie klasy 3b podejmują działania, aby stworzyć kolejne roboty z zestawami Lego: Lego Education Spike Prime, Lego Education BricQ Motion Prime oraz Lego Education BricQ Motion Essential. Zajęcia z wymienionymi powyżej zestawami odbywają się dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości. 

REKRUTACJA do Publicznych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzona jest
z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

 

Adres strony rekrutacji:

www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

 

 

HARMONOGRAM:

01.03.2023 r. godz. 8.00 – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2023 r. godz. 8.00 – rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

31.03.2023 r. do godz. 16.00 – zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

25.04.2023 r. – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.04.2023 r. – 28.04.2023 r. – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

5.05.2023 r. – publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

22.05.2023 r. – 31.05.2023 r. – postępowanie uzupełniające – składanie wniosków

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdą Państwo na stronie rekrutacji www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Laboratoria Przyszłości

W ramach zajęć koła artystycznego uczniowie klas 3a oraz 3b rozpoczęli przygodę z kolejnymi zestawami Lego: Lego Education Spike Prime, Lego Education BricQ Motion Prime oraz Lego Education BricQ Motion Essential. Zajęcia z wymienionymi powyżej zestawami odbywają się dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z programowania w czasie ferii zimowych!

W Klubach Młodego Programisty przez cały okres ferii dzieci i młodzież w wybranych 16 miastach będą mogły
skorzystać z wyjątkowej oferty zajęć wprowadzających w świat kodowania i programowania.
W Gryfinie zapisy ruszają 16 stycznia 2023 r. o godz. 11:00. Zajęcia odbywać się będą w Centrum
Aktywności Lokalnej przy ul. Energetyków 5.
Jak dobrze wykorzystać czas podczas ferii zimowych?
Zapraszamy do Klubów Młodego Programisty, gdzie uczestnicy pod okiem doświadczonych trenerów i trenerek
będą mieli okazję do rozwijania kompetencji przyszłości. Jak przystało na okres ferii będzie dużo działania i nauki
poprzez zabawę. Pracując z komputerami, robotami, płytkami mechatronicznymi, ale też korzystając
z narzędzi offline, dzieci i młodzież będą uczyć się nie tylko programowania, ale także krytycznego myślenia,
współpracy i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Zajęcia będą prowadzone dla 3 grup wiekowych uczniów szkół podstawowych:
 dzieci z klas 1-3,
 dzieci z klas 4-5,
 młodzież z klas 6-8.
Kurs w ferie zimowe dla jednej grupy trwa cały tydzień (5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku).
 dla dzieci z klas 1-3 SP oraz 4-5 SP – 3 godziny dziennie, 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku,
 dla młodzieży z klas 6-8 SP – 4,5 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku.
Start zapisów:
 16 stycznia o godz. 11:00 – Gryfino
Szczegółowy harmonogram zajęć stacjonarnych i online wraz z możliwością zapisów udostępnimy na stronie
www.klubmlodegoprogramisty.pl. Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej oraz profilu na Facebooku,
znajdą tam Państwo wszystkie aktualne informacje: https://www.facebook.com/KlubMlodegoProgramistyPl
O Klubach
Kluby Młodego Programisty to część projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia
korzyści z wykorzystaniem technologii cyfrowych” mającego na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych.
Kluby Młodego Programisty prowadzimy w ramach kampanii promującej naukę programowania wśród dzieci.
Bezpłatne warsztaty z nauką programowania odbywają się w 16 miastach: Busko Zdroju, Chełmie, Działdowie,
Gryfinie, Grajewie, Luboniu, Nakle nad Notecią, Namysłowie, Nowej Soli, Oleśnicy, Sieradzu, Skawinie, Słupsku,
Stalowej Woli, Wyszkowie, Żywcu.
Organizatorami Klubu Młodego Programisty w Gryfinie są: Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
Do zobaczenia na zajęciach!