DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie z nauczycielami i pracownikami szkoły zamienili się rolami. Pani Dyrektor przekazała symboliczne klucze do szkoły przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, która pełniła obowiązki dyrektora. Chętni uczniowie wcielili się w wybranych pracowników i przejęli ich obowiązki.Nauczyciele zaś mieli okazje na chwile wrócić jako uczniowie do szkolnych ławek.
Prezentem dla wszystkich były skecz „Kopciuszek” oraz wspólny taniec.