Granty PPGR – oświadczenie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że osoby które w grudniu 2022 r. otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR”
na podstawie § 2 pkt 4 umowy podpisanej z Gminą Gryfino, zobowiązane są do dwukrotnego złożenia oświadczenia o tym, że posiadają sprzęt i wykorzystują go do nauki (załącznik nr 2 do Umowy), w następujących terminach:

między 2.11.2023 r. a 30.11.2023 r.

– między 2.09.2024 r. a 30.09.2024 r.

 

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć:

–  w sekretariacie szkoły podstawowej, w której sprzęt był odebrany,

– w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pok. 11 – w przypadku sprzętu, którego odbiór nastąpił w Hali Sportowej przy ul. Parkowej w Gryfinie,

 

Przypominamy:

  • Nieprzekraczalny termin złożenia pierwszego oświadczenia mija 30 listopada 2023 r.
  • Oświadczenie podpisuje rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa.
  • W załączeniu wzory oświadczeń (konieczne jest wydrukowanie w kolorze).

Granty PPGR_przypomnienie o składaniu oświadczeń_na stronę internetową

Oświadczenie_Komputer stacjonarny

Oświadczenie_laptop

Oświadczenie_tablet