KOMUNIKAT w sprawie rekrutacji do klas I

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Informuję, że zakończył się proces rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły zostają przyjęci z urzędu, natomiast listy kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, którzy zostali przyjęci w procesie rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole w dniu 2 lipca 2021 r.

 

                                                                                                       Z up. BURMISTRZA

                                                                                                       Z-ca BURMISTRZA

                                                                                                       Paweł Nikitiński