PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2019/2020

Przyjemnym momentem na koniec semestru jest podsumowanie pracy oraz wyróżnienie uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki, oraz uczniów, otrzymujących stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wszystkim gratulujemy!!
Życzymy jeszcze wyższych osiągnięć na koniec roku szkolnego.