REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

od dnia 01.03.2024r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

Adres strony rekrutacji: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Szczegóły znajdą Państwo na w/w stronie.

 

HARMONOGRAM:

01.03.2024 r. godz. 8.00 – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2024 r. godz. 8.00 – rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

29.03.2024 r. do godz. 16.00 – zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

24.04.2024 r. – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.04.2024 r. – 26.04.2024 r. – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

30.04.2024 r. – publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

20.05.2024 r. – 28.05.2024 r. – postępowanie uzupełniające – składanie wniosków