REKRUTACJA do Publicznych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzona jest
z wykorzystaniem aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN.

 

Adres strony rekrutacji:

www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

 

 

HARMONOGRAM:

01.03.2023 r. godz. 8.00 – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2023 r. godz. 8.00 – rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków

31.03.2023 r. do godz. 16.00 – zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru

25.04.2023 r. – publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25.04.2023 r. – 28.04.2023 r. – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych

5.05.2023 r. – publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

22.05.2023 r. – 31.05.2023 r. – postępowanie uzupełniające – składanie wniosków

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdą Państwo na stronie rekrutacji www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl