Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, na terenie województwa zachodniopomorskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do I klas  zostaną określone i podane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Załączamy link do zapoznania się z informacjami i ofertą I Liceum Ogólnokształcącego w Gryfinie.

http://www.zsogryfino.pl/