ZDROWIE JAMY USTNEJ

Projekt edukacyjny „Zdrowie jamy ustnej” realizowany w roku szkolnym 2018/2019 miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie higieny jamy ustnej. Jego założenia realizowane były podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, przyrody, biologii, języka polskiego, plastyki i techniki.  W klasach młodszych jako urozmaicenie lekcji zostały zastosowane elementy multimedialne, gry i zabawy tematyczne, zajęcia plastyczne i muzyczne. Podsumowaniem  zdobytych wiadomości i umiejętności było spotkanie pod hasłem „Poranek zdrowego uśmiechu”. Uczniowie klas starszych tworzyli  prezentacje multimedialne, przestrzenne prace przedstawiające zęby i przybory higieniczne oraz ulotki informujące o tym, jak należy dbać o zęby. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy uczniowie, rodzice oraz całe grono pedagogiczne.