Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od przekazania sztandaru – nowy poczet sztandarowy złożył ślubowanie i pierwszy raz wystąpił przed całą społecznością szkolną. Następnie pożegnano klasy 3 gimnazjum oraz 8. Dyrekcja wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców wyróżniających się uczniów, a także stypendia naukowe oraz sportowe. Żegnający się uczniowie przygotowali także część artystyczną, wcielając się w samych siebie i uczących ich nauczycieli.