Egzamin klasy 8 i rekrutacja do szkół średnich

Uczniowie i Rodzice!

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdą Państwo szczegółowe informacje nt. egzaminu klasy 8, procedur obowiązujących podczas egzaminu, a także harmonogram rekrutacji do szkół średnich.

Poniżej linki:

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne: https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men