PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I – III oraz PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA KLAS IV – VIII

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo – dydaktycznych. Proszę zapoznać się z procedurami oraz oświadczeniem rodzica.

Pobierz plik: procedury_spchwarstnica_I-III

Pobierz plik: OŚWIADCZENIE RODZICA _I-III

 

Od 25 maja 2020 r. w szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020 r. w szkole organizowane są konsultacje dla wszystkich uczniów klas IV – VIII.

Proszę zapoznać się z procedurami oraz oświadczeniem rodzica.

Pobierz plik: procedury_spchwarstnica_konsultacje

Pobierz plik: OŚWIADCZENIE RODZICA _konsultacje

Plan konsultacji: plan_VIII

 

INFORMACJA DLA RODZICA

 1. Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły
 2. Posyłaj do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 3. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny minimum 2 m.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami organizacji jej pracy. Biblioteka szkolna będzie otwarta od 1 czerwca 2020 r.