Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:

  • w dniach od 21 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. uczniów oddziału: V, VI, VII a, VII b.

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły. W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński