Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraża zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną w dniach:

  • od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. uczniów oddziału III.

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów Szkoły. W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński