Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Działając we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie zapraszam Państwa na spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Celem spotkania będzie przedstawienie bieżącej sytuacji pandemicznej w szkołach, trybu postępowania na wypadek zaistnienia przypadku zakażenia wśród uczniów czy pracowników szkół, a także będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

W celu ułatwienia możliwości zadawania pytań, przygotowaliśmy dla Państwa formularz do ich wcześniejszego zadania. W formularzu należy wskazać powiat, na terenie którego znajduje się szkoła oraz wskazać pytania, które następnie zostaną przekazane do Inspekcji Sanitarnej, której pracownicy przygotują odpowiedzi i udzielą je podczas spotkania.

Link do formularza pytań:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccISP6QRR6vWZVV3cQ69Wsz5KEtgmuZB1RAx82SsMqliY3EA/viewform?usp=sf_link

Pytania można zadawać do piątku 29 października 2021 r. do godziny 12:00. Po tym czasie możliwość przekazania pytań w tej formie będzie niemożliwa.

 

Spotkania odbędą się zdalnie za pośrednictwem MS Teams w podziale na powiaty według poniższego harmonogramu (przewidywany czas trwania spotkania to 1,5 godziny):

  1. Szkoły z terenu miasta Szczecin oraz powiatów stargardzkiego, polickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i choszczeńskiego w czwartek, 04 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0MGJhMWUtYzViNS00NzYzLWEyOGYtNzQwNzI4MThlZTUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

  1. Szkoły z terenu miasta Koszalin oraz powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego w piątek, 05 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ1NjBmODAtODhjOC00MGFhLWFhOTUtZGFjZmUwYzM4M2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

  1. Szkoły z terenu miasta Świnoujście oraz powiatów kamieńskiego, gryfickiego, goleniowskiego, łobeskiego, drawskiego i wałeckiego w poniedziałek, 08 listopada 2021 r. o godzinie 11:30

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdlYzI5MjQtNjQ4Ni00M2E0LTllZDAtODNmNGNlMTlkNWFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22759f03b4-862a-4bf4-b43d-e77a51a73a34%22%2c%22Oid%22%3a%226136b185-c92f-44f2-b008-9953f57d7a63%22%7d

 

Ze względu na szczególny charakter w jakim obecnie się znajdujemy oraz w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń w szkołach proszę o udział w spotkaniu przestrzegając powiatu, na terenie którego znajduje się szkoła.

 

Z wyrazami szacunku,

wz. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Jerzy Sołtysiak

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty