Oddział przedszkolny – tryb zdalny

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie przejścia na tryb mieszany nauczania
w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

 

Informuję, że na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Gmina Gryfino jako organ prowadzący wyraziła zgodę na tryb nauczania mieszanego w Szkole poprzez objęcie nauką zdalną:

w dniach od 10 maja 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. uczniów oddziału przedszkolnego

Powyższa sytuacja podyktowana jest decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i koniecznością odbycia kwarantanny przez pracowników oraz uczniów szkoły.

W kolejnych dniach zostaną wydane komunikaty o ewentualnych zmianach w powyższym zakresie.

 

Komunikat Burmistrza