Nauczanie hybrydowe w klasach 4-8

NAUCZANIE HYBRYDOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY


1. Z dniem 17.05.2021 r. wprowadza się w klasach IV-VIII kształcenie w wariancie hybrydowym według zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
1)
nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
2)
co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.


2. Nauczanie stacjonarne w szkole będzie prowadzone w określonych dla poszczególnych klas terminach:

Dzień tygodnia Data Klasa
Poniedziałek 17.05.21 r. IV VI A VII B
Wtorek 18.05.21 r. IV VI A VII B
Środa 19.05.21 r. IV VI A VII B
Czwartek 20.05.21 r. IV V VI B VII A
Piątek 21.05.21 r. IV V VI B VII A
Poniedziałek 24.05.21 r. IV V VI B VII A
Wtorek 25.05.21 r. VIII – egzamin
Środa 26.05.21 r. VIII – egzamin
Czwartek 27.05.21 r. VIII – egzamin
Piątek 28.05.21 r. IV VI A VII B

3. Poza wymienionymi terminami prowadzone będzie nauczanie zdalne.


4. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.


5. 25.05. – 27.05.2021 r. – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I – VII.


6.
Dowozy uczniów będą odbywały się zgodnie z rozkładem obowiązującym od 1 września 2020 r.

 

 

nauczanie hybrydowe_17.05

 

W szkole obowiązują procedury organizacji pracy uchwalone dnia 27.04.2021 r.

procedura_spchwarstnica_26.04