NAUCZANIE HYBRYDOWE

NAUCZANIE HYBRYDOWE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

  1. Z dniem 26.04.2021 r. wprowadza się w klasach I – III kształcenie w wariancie hybrydowym według zasad określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:
  • nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;
  • co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.
  1. Nauczanie stacjonarne w szkole będzie prowadzone w określonych dla poszczególnych klas terminach:

Klasa I (25 uczniów) – 26.04. – 30.04.2021 r.

Klasa II (17 uczniów) – 04.05. – 07.05.2021 r.

Klasa III (13 uczniów) – 10.05. – 14.05.2021 r.

  1. Poza wymienionymi terminami prowadzone będzie nauczanie zdalne.
  2. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
  1. Dowozy uczniów będą odbywały się zgodnie z rozkładem obowiązującym
    od 1 września 2020 r.

Nauczanie hybrydowe