Organizacja kształcenia na odległość

 

 1. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  w Chwarstnicy prowadzi kształcenia na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programów nauczania.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje stronę internetową spchwarstnica.pl

Szkoła nie publikuje materiałów z zakresu kształcenia na odległość na profilu facebook.

 1. Wykorzystanie strony internetowej szkoły dedykowane jest uczniom klas IV – VIII.
 2. Materiały i treści przygotowywane przez nauczycieli będą publikowane w każdym dniu do godz. 9.00 według planu obowiązującego od dnia 25.03.2020 r.
 3. Materiały z religii dla uczniów klas IV – VIII są publikowane w zakładce „Religia”.
 4. Nauczyciel ustala zakres czasowy kontaktu za pomocą poczty elektronicznej
  z rodzicami/uczniami.
 5. Czas nauki ustala rodzic wspólnie z dzieckiem.
 6. W klasach IV – VIII ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów/rodziców zadania przesłane do nauczyciela za pomocą poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie.