Zmiana terminów rejestracji kandydatów

Szanowni Państwo,

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wydłużony zostaje termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do dnia 27 marca 2020 r.

www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl