Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole.
klasa I – sala nr 5 (stara część)
klasa II – sala nr 2 (stara część)
klasa III – sala nr 3 (stara część)
klasa IV – sala nr 2
klasa V – sala nr 7
klasa VI a – sala nr 1
klasa VI b – sala nr 3
klasa VII a – sala nr 6
klasa VII b – sala nr 5
klasa VIII – sala nr 9
Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów. Uczniów obowiązują maseczki w częściach wspólnych szkoły (na korytarzach), dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.
Na dzieci z grupy „0” („zerówki”) nauczyciel czeka w szkole od 7:30 przy wejściu od frontu szkoły. Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, proszeni są o pozostanie przed wejściem do szkoły w oczekiwaniu na instrukcje nauczyciela.