Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy od 1 września 2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19.

procedura_spchwarstnica_20_21

procedura_zerówka_20_21

procedura_postępowanie_covid