Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września (środa) zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole i potrwają do godz. 8:45.
Autobus szkolny przyjedzie po uczniów wg rozkładu z lat poprzednich.
Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów.
1) klasa I – sala nr 4st
2) klasa II a – sala nr 5st
3) klasa II b – sala nr 3st
4) klasa III – sala nr 2st
5) klasa IV – sala nr 9
6) klasa V – sala nr 2
7) klasa VI – sala nr 7
8) klasa VII a – sala nr 1
9) klasa VII b – sala nr 3
10) klasa VIII a – sala nr 6
11) klasa VIII b – sala nr 5
Uczniów obowiązują maseczki w częściach wspólnych szkoły (na korytarzach), dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.
Na dzieci z grupy „0” („zerówki”) nauczyciel czeka w szkole od 7:30 przy wejściu od frontu szkoły. Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, proszeni są o pozostanie przed wejściem do szkoły w oczekiwaniu na instrukcje nauczyciela.