Szczepienia uczniów przeciwko SARS-CoV-2

List Ministra Zdrowia
do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców
w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia
„Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!
Piszę do Państwa, by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. (…)
Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski.
(…)”
Do szczepień zachęca również Fundacja „Rodzice w szkole”, której prezes pisze, że „możliwość szczepienia przeciwko wirusowi Covid-19 dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia stwarza szansę na całkowite zwalczenie pandemii. Pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania życia publicznego, w tym systemu oświaty i działających w jego ramach szkół oraz placówek oświatowych.”
W związku z powyższym szkoła zorganizuje szczepienia dla chętnych uczniów po ukończeniu 12. roku życia.
Szczegółowe informacje zainteresowanym rodzicom przekażą wychowawcy w dniach 2-3 września.