PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWARSTNICY OD 1 WRZEŚNIA 2021

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19.

procedura_organizacja_21_22

procedura_postępowanie_covid_21_22