Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza rodziców (opiekunów) dzieci w wieku 8-12 lat, które sprawiają problemy wychowawcze, a w szczególności rodziców dzieci z ADHD czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobywają przede wszystkim praktyczną wiedzę, dotyczącą sprawdzonych sposobów zapobiegania i reagowania w trudnych sytuacjach. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami rodzice ćwiczą poznane metody i techniki w życiu codziennym, dostosowując je do własnego dziecka.

Warsztaty dla Dobrych Rodziców obejmują 14 spotkań, po 2 godziny zegarowe i odbywają się raz w tygodniu w czwartki od godziny 15.30.

Przewidywany termin pierwszego spotkania 8 października 2021 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Prowadzące warsztat:

– psycholog Joanna Mikuć

– psycholog Marta Wanowska

Zapisy przejmuje sekretariat  Poradni  w Gryfinie telefonicznie (91)416 27 37