Rekrutacja do klasy 1

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są̨: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym.
 2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy przyjmowane są:
 3. dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły – na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych (Załącznik nr 1);

Do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy należą miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;

 

 1. dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy przyjmowane są̨ w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami na podstawie:

– wniosku stanowiącego Załącznik nr 2.

 

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice/prawni opiekunowie. Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz odpis aktu urodzenia dziecka.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19 dokumenty związane z naborem do klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy można przesłać drogą mailową na adres sp.chwarstnica@op.pl w formie skanów, fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przyjętego do Szkoły zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli (Załącznik nr 3) w terminie wskazanym w Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym (pkt 4).
 2. Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas I:
l.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym 01 – 23 kwietnia 2021 r. 01 – 11 czerwca 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły pod- stawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do 14 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 maja 2021 r. 21 czerwca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 17 – 21 maja 2021 r. 21 – 24 czerwca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 maja 2021 r. 25 czerwca 2021 r.
 1. Po zakończeniu przyjęć uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Chwarstnicy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z innego obwodu.

 

 1. Dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do klasy pierwszej odbywają̨ się̨ zebrania informacyjne w czerwcu, o których rodzice/prawni opiekunowie zostają̨ powiadomieni przez szkołę̨. Terminy spotkań będą̨ ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

WNIOSKI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ są̨ do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00-15:00 oraz na stronie internetowej: www.spchwarstnica.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dziecka dotyczy uczniów przyjmowanych z urzędu (szkoła obwodowa)

_Zalacznik_nr_1_Zgloszenie_dziecka_do_klasy_1_20212022_2021-22

Załącznik nr 2 – wniosek dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Załącznik nr 2 Wniosek do klasy 1(spoza obwodu)

Załącznik nr 3 – potwierdzenie woli

Załącznik nr 3 -Potwierdzenie woli

 

Rekrutacja do Zerówki

Rusza  postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Nabór odbywa się drogą elektroniczną przez stronę: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

 

Szczegóły w załączonych dokumentach.

ZASADY REKRUTACJI do zerówki

ZARZ_HARMONOGRAM REKRUTACJI

Kryteria przyjęcia do przedszkola I etap

Załącznik _Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Załącznik nr 2-Potwierdzenie woli rodzica

Projekt Zdalna szkoła+

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty i ucz się w wybranym liceum lub technikum w Polsce!

Jeżeli osiągasz dobre wyniki w nauce, chcesz się dalej rozwijać i poznać przyjaciół na całe życie – zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.  
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie. 
 • Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty. 
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji.
 • Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Rekrutacja startuje 15 lutego i trwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.

Zapraszamy! Twój wybór, Twoja szansa!

 

– – – – –

Fundacja EFC od 11 lat wspiera dzieci, młodzież i nauczycieli w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Promuje postawy zaangażowania społecznego i filantropii. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Utworzona przez polskiego biznesmena i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, obecnie zarządzana jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.

Fundacja Rodziny Staraków zainaugurowała swoją działalność w 2008 roku, jej fundatorem jest Jerzy Starak. Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich pasji i pomysłów na życie.

Do tej pory Program Stypendialny Horyzonty wsparł edukację blisko 800 uczniów. Obecnie 200 stypendystów uczy się w 19 szkołach średnich w całej Polsce.

 

zdalna szkoła

Nauczanie zdalne

W dniach 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r. wprowadza się kształcenie zdalne w klasach IV – VIII.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej w Chwarstnicy od 1 września 2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Proszę zapoznać się z procedurami organizacji pracy w nadchodzącym roku szkolnym oraz procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zakażenia Covid-19.

procedura_spchwarstnica_20_21

procedura_zerówka_20_21

procedura_postępowanie_covid

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami, które odbędą się o godz. 8:00 w szkole.
klasa I – sala nr 5 (stara część)
klasa II – sala nr 2 (stara część)
klasa III – sala nr 3 (stara część)
klasa IV – sala nr 2
klasa V – sala nr 7
klasa VI a – sala nr 1
klasa VI b – sala nr 3
klasa VII a – sala nr 6
klasa VII b – sala nr 5
klasa VIII – sala nr 9
Na spotkanie z wychowawcą przychodzi tylko uczeń bez rodziców i opiekunów. Uczniów obowiązują maseczki w częściach wspólnych szkoły (na korytarzach), dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.
Na dzieci z grupy „0” („zerówki”) nauczyciel czeka w szkole od 7:30 przy wejściu od frontu szkoły. Rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, proszeni są o pozostanie przed wejściem do szkoły w oczekiwaniu na instrukcje nauczyciela.

Wakacji już czas!

Drodzy Uczniowie!
Życzymy Wam udanych i słonecznych wakacji! Spędzajcie jak najwięcej czasu na powietrzu, ale nie zapomnijcie o swoim bezpieczeństwie. Odpoczywajcie, żebyśmy mogli z nową energią spotkać się w nowym roku szkolnym! 🙂
Drodzy Rodzice!
Możecie być z siebie dumni! Wytrwaliście! Brawo! Teraz czas na zasłużony wypoczynek także dla Was! Życzymy Wam dużo słońca i spokoju! 😉
Do zobaczenia we wrześniu! 🙂